May 17th, 2015

Андрій Ілларіонов: За відсутність реформ українці платять кров’ю

Анна Романдаш, для «Главкома»
Сучасна Росія має дві великі проблеми: імперська свідомість та відсутність уявлення про право. Так уважає Андрій Ілларіонов, російський економіст, який у 2000-2005 роках працював радником президента Росії. Він каже, що російсько-українська війна була неминучою та планувалася більше десяти років, і саме українці поламали ці плани. Про те, як міняються імперські плани Путіна, Ілларіонов говорив на конференції «Медіа та ідентичність» в Українському католицькому університеті у Львові.

Collapse )

Русский перевод интервью «За отсутствие реформ украинцы платят кровью».

Анна Романдаш, для «Главкома»
Современная Россия имеет две большие проблемы: имперское сознание и отсутствие представления о праве. Так считает Андрей Илларионов, российский экономист, в 2000-2005 годах работал советником президента России. Он говорит, что российско-украинская война была неизбежной и планировалась более десяти лет, и именно Украинцы поломали эти планы. О том, как меняются имперские планы Путина, Илларионов говорил на конференции «Медиа и идентичность» в Украинском католическом университете во Львове.

Collapse )