?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile ИЭА Previous Previous Next Next
Третья стадия кризиса - Андрей Илларионов — LiveJournal
aillarionov
aillarionov
Третья стадия кризиса
85 comments or Leave a comment
Comments
gago_berlin From: gago_berlin Date: March 11th, 2009 03:26 pm (UTC) (Link)
vpechatlenie takoe chto Obama&Co s4itayut obval dollara neizbezhnym i pe4atayut ego v ogromnyx koli4estvax dlya uskoreniya krizisnyx processov i ispolzovaniya etogo poslednego resursa

... 4to potom budet?
85 comments or Leave a comment