?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile ИЭА Previous Previous Next Next
Андрей Илларионов
aillarionov
aillarionov
Рождение Московии. В.О.Ключевский о русской колонизации Верхнего Поволжья и А.Боголюбском
132 comments or Leave a comment
Comments
From: (Anonymous) Date: August 6th, 2016 01:03 pm (UTC) (Link)

Re: хан Аспарух(??)

Аспару̀х (или Испор, Исперих, Есперих, Есперерих, Аспар-хрук[1], Батий[2]) е български владетел, основател на Дунавска България. Той е трети син на Кубрат, основателя на Стара Велика България.

Повечето съвременни изследователи предполагат, че Аспарух е носил титлата хан, но от началото на 80-те години на 20 век в българската историография започва да се налага транскрипцията кан. В останалите езици разлика между тези титли няма. В най-ранния достигнал до нас препис на Именника на българските ханове, от края на XV век, Аспарух и неговите предшественици са наречени князе.
Аспарух произхожда от рода Дуло, който е управляващ род във Велика България от 628 г. Не е известна точната година на неговото раждане, но се предполага че е загинал ок. 700 г. в битка с хазарите. В Именника на българските ханове се казва, че е живял 61 години т.е. трябва да е роден ок. 639 – 640 г. През 70-те години Аспарух преминава река Дунав с неголяма група от прабългари, която според късната хроника на Михаил Сирийски от 12 век, наброявала около 10,000 души.

„ „По това време трима братя излезли от Вътрешна Скития... на брой 30 000 души... Те дошли до реката Танаис (Дон), която излиза от езерото Меотида (Азовско море) и се влива в Понтийско море (Черно море). Когато дошли до границата на ромеите (земите по брега на Азовско и Черно море), един от тях, наречен Булгариос, взел 10 000 души и се отделил от братята си. Той преминал реката Танаис по посока към Дунав, който също се влива в Понтийско море. Той помолил Маврикий да му даде една област, за да се заселят и да станат съюзници на ромеите... Те се заселили там и станали ромейска стража. И били наречени от тях (ромеите) българи.“ “
— Михаил Сирийски

от Уикипедия, свободната енциклопедия

milenacotliar70 From: milenacotliar70 Date: August 8th, 2016 01:41 am (UTC) (Link)
Это хорошо. Но удивительно, что он возник в обсуждении в связи с "образованием Руси". Русь, Рутения, упоминается уже во времена, относимые к Королю Артуру: Рутены разорили Рим в V веке, и всё это есть в открытых источниках, и фундаментальная наука Историография например об этом вполне осведомлена на всех уровнях. Но в самой РФ похоже вообще не знают, что части страны и вообще очень обширные регионы в частности на всём востоке континента до Китая давным-давно на картах (!!) назывались Рутения и Тартария. Слово Русь по возникновению регионально-общественных объединений в РФ относят почему-то упорно к X веку. И эту тенденцию будто и не переломить, хотя непонятно зачем забирать у себя несколько сот лет истории, упорно другой рукой параллельно пытаясь прибавить себе "в слАвЯнстве" от десятков тысяч (феномен Задорнова) до миллионов лет (Чудинов например). Где тогда руски, как таковые? Где Русия? Потонула в панславизме, которому арабские и в частности исторические болгарские мотивы (Ариане Кирилл и Мефодий были болгарами например) не противоречат. И этого никто не понимает.
132 comments or Leave a comment